Ekonomi

Studim/ Shqipëria “pushtohet” nga bankat e huaja në rang global

Shqipëria renditet në vendet e para në rang global, për prezencën e lartë që kanë bankat në sistemin financiar. Në një studim të Bankës Botërore “Bankat pa Kufi”, shihet se gjatë viteve 2013-2015, kapitali i huaj bankar në Shqipëri është sa 46.6 për qind e PBB-se, ndërsa 85 për qind të aseteve dominohen nga të huajat.

Në Malin e Zi kjo prezencë është shumë më e dobët. Bankat e huaja zënë vetëm 25 për qind të PBB-së.

Në Serbi bankat e huaja janë sa 48 për qind e PBB, po treguesit e tjerë të kapitalit të huaj në treg janë më të ulët se në Shqipëri.

Ndërsa në Maqedoni bankat e huaja janë sa 30 për qind e PBB-së. Struktura e kapitalit vijon të dominohet nga kapitali i huaj, i cili në fund të vitit 2016 përfaqëson rreth 88.50% të kapitalit të paguar të sistemit bankar, me një rënie prej rreth 0.55 pikë përqindjeje kundrejt fundit të vitit 2015.

Struktura e kapitalit në sistemin bankar shqiptar dominohet nga Turqia me 29.2 për qind të strukturës së kapitalit, nëpërmjet Bankës Kombëtare Tregtare.

Vendin e dytë në strukturën e kapitalit bankar e zë Austria me 15.8 % nëpërmjet Raffeisen Bank. Po në këtë masë është përqindja që zënë bankat me kapital italian.

Me tej peshën më të madhe në strukturën e kapitalit e kanë bankat greke me 13.3 për qind, në të cilat lanë pas bankat greke të cilat në 2016 kishin 11.3% të totalit.

Në 2016, 5.2 % të kapitaleve të bankave ishin franceze dhe 3.1 gjermane. (Burimi:Monitor)