Zgjedhjet 2017

Në Kosovë votuan 41,79 për qind e qytetarëve, përqindja nëpër Komuna

Në Kosovë votuan 41,79 për qind e qytetarëve, përqindja nëpër Komuna

Deri në orën 19:00 votuan 41,7 për qind e qytetarëve me të drejtë vote në Kosovë.


MË SË SHUMTI QYTETARË VOTUAN NË ZUBIN POTOK ME NJË PJESËMARRJE PREJ 62 %

NË PRISHTINË VOTUAN 52 PËRQIND E QYTETARËVE

NË PARTESH VOTUAN 52 PËRQIND E QYTETARËVE

NË MITROVICË TË VERIUT VOTUAN 34 PËRQIND E QYTETARËVE

NË KLLOKOT VOTUAN 48 PËRQIND E QYTETARËVE

NË RANILLUG VOTUAN 53.4 PËRQIND E QYTETARËVE

NË GRAÇANICË VOTUAN MBI 43 PËRQIND E QYTETARËVE

NË HAN TË ELEZIT VOTUAN MBI 36 PËRQIND E QYTETARËVE

NË MAMUSH VOTUAN MBI 43 PËRQIND E QYTETARËVE

NË MALISHEVË VOTUAN 41 PËRQIND E QYTETARËVE

NË ZVEÇAN VOTUAN 43 PËRQIND E QYTETARËVE

NË VUSHTRRI VOTUAN 41 PËRQIND E QYTETARËVE

NË VITI VOTUAN 38 PËRQIND E QYTETARËVE

NË FERIZAJ VOTUAN 43 PËRQIND E QYTETARËVE

NË SUHAREKË VOTUAN 39.63 PËRQIND E QYTETARËVE

NË SHTËRPCË VOTUAN 51 PËRQIND E QYTETARËVE

NË SHTIME VOTUAN 43 PËRQIND E QYTETARËVE

NË SKENDERAJ VOTUAN RRETH 40 PËRQIND E QYTETARËVE

NË PRIZREN VOTUAN 40.27 PËRQIND E QYTETARËVE

NË PODUJEVË VOTUAN 42 PËRQIND E QYTETARËVE

NË PEJË VOTUAN 40.35 PËRQIND E QYTETARËVE

NË RAHOVEC VOTUAN 37.05 PËRQIND E QYTETARËVE

NË OBILIQ VOTUAN 46 PËRQIND E QYTETARËVE

NË NOVOBËRDË VOTUAN 52.79 PËRQIND E QYTETARËVE

NË LIPJAN VOTUAN 45.51 PËRQIND E QYTETARËVE

NË LEPOSAPIQ 48.69 PËRQIND E QYTETARËVE

NË MITROVICË TË JUGUT VOTUAN 39.50 PËRQIND E QYTETARËVE

NË KAMENICË VOTUAN 43.44 PËRQIND E QYTETARËVE

NË FUSHË KOSOVË VOTUAN 45 PËRQIND E QYTETARËVE

NË KLINË VOTUAN 33 PËRQIND E QYTETARËVE

NË KOMUNËN E DEÇANIT VOTUAN RRETH 39,77% E QYTETARËVE

35,79% E QYTETARËVE VOTUAN NË GJAKOVË

NË DRENAS DOLËN RRETH 41.09% E QYTETARËVE, E NË GJLIAN RRETH 47 .03%

NË DRAGASH VOTUAN RRETH 30.27% E QYTETARËVE

NË ISTOG VOTUAN 35.71% E QYTETARËVE

NË KAÇANIK VOTUAN RRETH 38.55 % E QYTETARËVE